Meyhanedeyiz.Biz "Şiirini Paylaş Usta Yazarlarla Aynı Masayı Paylaş" Yarışma Katılım Kural ve Koşulları 1. www.meyhanedeyiz.biz tarafından gerçekleştirilecek olan yarışma 05/05/2017 tarihinde başlayacak olup, yarışmaya yalnızca Facebook ve Instagram uygulaması üzerinden katılınabilecektir.
 2. Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve 1. derece yakınları dışında 18 yaşını aşkın ve T.C. sınırları içerisinde ikamet eden herkes katılabilir.
 3. Katılımcılar yarışmaya yazdıkları bir şiiri yazılı, fotoğraf ya da video halinde www.meyhanedeyiz.biz Facebook ve Instagram sayfalarındaki belirtilen kampanya içeriğine yorum olarak göndererek katılacaklardır.
 4. Katılımcılar gönderdikleri içeriklerin T.C. Yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun olduğunu, 3. kişilerin başta Türk Medeni Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere herhangi bir yasadan doğan haklarını ihlal etmediğini taahhüt ederler. Katılımcıların yükledikleri videoların ve içeriklerinin T.C. Yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun olmaması ve 3. kişilerin haklarına halel getirmesi hallerinde www.meyhanedeyiz.biz’in bundan doğan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Katılımcıların yükledikleri videolar ve içerikleri nedeniyle www.meyhanedeyiz.biz herhangi bir 3. kişi talebiyle karşılaşması halinde bundan doğan tüm zararını katılımcıdan tazmini ile ödülün iadesini talep hakkı saklıdır.
 5. Yarışma süresince Meyhanedeyiz.Biz’in belirleyeceği jüri ekibi gönderilen içerikleri değerlendirecek ve kazanan 3 yarışmacıyı belirleyecektir. Yarışmayı en fazla üç kişi kazanabilecektir. Kazanan yarışmacılar Büyükada’da yapılacak Kafa Kafaya Büyükada etkinliğine gitmeye hak kazanacaktır.. Katılımcılara bunun dışında bir ödül verilmeyecektir.
 6. Katılımcıların gönderdikleri içeriklerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile sair mevzuattan doğan hakları katılımcıya aittir, www.meyhanedeyiz.bizsöz konusu video ve içerikler üzerinde kullanma, yayınlama ve ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı dışında herhangi bir hak talep etmez. www.meyhanedeyiz.biz‘in söz konusu fotoğraf, video ve içeriklere ilişkin katılımcıların yasalardan doğan haklarını koruma yükümlülüğü bulunmamaktadır, her türlü sorumluluk katılımcının kendisine aittir.
 7. Yarışmacılar tarafından yukarıda belirtilen sosyal medya hesaplarında paylaşılan tüm içerikler otomatik olarak yayınlanmayacak, öncelikle sayfa moderatörü tarafından moderasyondan geçirilecektir. Bu kapsamda, yukarıdaki 4. maddede yer alan koşullara halel gelmeksizin, zararlı, genel hukuk kurallarına aykırı, genel ahlaka aykırı, kötüleyici, karalayıcı, uygun görülmeyen vb. içerik içeren yazılar, fotoğraflar ve videolar moderatör tarafından elenebilir ve yarışma kapsamına alınmayabilir. Bu fotoğraf veya videoların meyhanedeyiz.biz sosyal medya hesaplarında yayınlanıp yayınlanmaması sayfa moderatörü inisiyatifinde olup, katılımcıların yayınlanmayan içerikler için herhangi bir talepte bulunabilmesi mümkün değildir. Jüri üyelerince, yalnızca meyhanedeyiz.biz Facebook ve Instagram hesaplarında moderasyondan geçerek paylaşılan içerikler değerlendirme kapsamına alınacaktır.  
 8. Katılımcılar, gönderdikleri fotoğraf, video veya içeriklerin www.meyhanedeyiz.biz adresinde yayınlanmasıyla alenileştiğini ve bu kapsamda söz konusu şiirlerin 3. kişiler tarafından görünebilir olduğunu ve bu şiirlerin 3. kişiler tarafından kullanılması, işlenmesi, çoğaltılması, yayılması halinde www.meyhanedeyiz.biz’in bundan doğan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını gayrikabili rücu surette kabul ederler.
 9. Kampanya sonunda kazanan kişilerle direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek ad, soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan ve bilgilerin süresi içerisinde temin edilmemesinden kaynaklanacak aksaklıklardan www.meyhanedeyiz.biz sorumlu değildir.
 10. Katılımcılar, işbu koşulları kabul etmekle www.meyhanedeyiz.biz’in kendilerine ait telefon numaraları, ad-soyad ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin www.meyhanedeyiz.biz tarafından kullanılmasını ve saklanmasını kabul etmiş olurlar.www.meyhanedeyiz.bizkatılımcılar tarafından sağlanan kişisel verileri amacı dışında kullanmayacağını ve kişilerin zorunlu durumlar dışında gizlilik haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder. Söz konusu kişisel veriler 2 haftalık süre sonunda silinecektir.
 11. Katılımcılar sağladıkları kişisel bilgi ile diğer bilgi ve içeriklerin tam, güncel ve doğru olduğunu kabul ve beyan ederler. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde, yarışma katılım koşulları sağlanmamış olur ve başvuru geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumda katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. www.meyhanedeyiz.biz katılımcıların yarışmaya katılım uygunluğunu doğrulama ve yarışmaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
 12. Jüri ekibinin içerik değerlendirmesi “yaratıcılık, etkileyicilik ve özgünlük” kriterlerine göre yapılacaktır. Yarışma 05/05/2017 tarihinde başlayacak olup 10/05/2017 saat 13.00.00’a kadar sürecektir. Yarışma sonuçları meyhanedeyiz.biz sosyal medya hesaplarından 11/05/2017 tarihinde açıklanacaktır.
 13. Yarışmaya katılım ücretsizdir, 24 yaşını aşmış isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
 14. 18 yaşından küçükler yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.
 15. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
 16. Kazananların etkinliğe gidiş, dönüş masrafları ile yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları için oluşan masraflar Overteam tarafından ödenir.
 17. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, www.meyhanedeyiz.biz yetkililerinin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
 18. www.meyhanedeyiz.biz yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 19. Yarışma neticesinde yapılacak jüri değerlendirmesi ile belirlenecek katılımcılar, isimlerinin www.meyhanedeyiz.biz adresi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.
 20. Yarışmaya katılanlar işbu Yarışma Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. www.meyhanedeyiz.biz Yarışma Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
 21. Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta www.meyhanedeyiz.biz’in her türlü kayıtları esas alınacaktır.
 22. www.meyhanedeyiz.biz’in yarışmayı herhangi bir zamanda sonlandırma ve yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları gayrikabili rücu surette kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 23. Bu yarışma Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik Madde 2/ç-d kapsamında Milli Piyango İdaresi’nin izni kapsamı dışında kalmakta ve bu kapsamda www.meyhanedeyiz.biz tarafından düzenlenmektedir.
 24. Yarışmaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanı esasına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran www.meyhanedeyiz.biztarafından yapılacaktır. www.meyhanedeyiz.biz bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.
 25. Koşullar ve Kurallar'ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

© 2017