Ökkeş Çimen / İstanbul

Her zaman başımızda bir büyük bulunmalı.. Yoksa adımız ipsiz sapsız'a çıkıyor!!
MÜDAVİMİ OLDUĞU MEKANLAR